อนุทิน 158799 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๕

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑…ออกพื้นที่โรงพยาบาลพิษณุเวช ซึ่งเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลสหเวชของจังหวัดพิจิตร…เกี่ยวกับโครงการ HWP. ได้ความรู้จากคุณหมออธิวัฒน์ มามากมายในการบริหารโรงพยาบาลและการจัดการโรงพยาบาล…คุณหมอต้องการเรียนรู้อะไรบางอย่างจากมหาวิทยาลัยด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบันคือการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาประเทศ…ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ หมอ กับความเป็นกันเอง งานนี้แม่บุษออกงานไปกับเจ้าลูกชาย อาจารย์ภัคร ซึ่งรับผิดชอบโครงการของจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑…ออกพื้นที่กับน้องแอมมี่ ในการวิพากษ์วิทยานิพนธ์ของอาจารย์เลเกีย เขียวดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง…ความเห็น (0)