อนุทิน 158793 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

แผนผังความคิดนี้ลูกเขียนเองวิเคราะห์เอง ลูกใช้ตอบคำถามเรื่องประโยชน์ของสมาธิต่อการเรียน แม่ฝึกให้ลูกทำ map อย่างนี้มาตั้งแต่ประถมต้น

เขียน 17 Jul 2018 @ 20:21 () แก้ไข 18 Jul 2018 @ 08:06, ()


ความเห็น (0)