อนุทิน 158778 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ช่วยจำ ระยะสั้น

๑. ส่ง SAR แบบประเมินตนเอง ๒๓ กค. ก่อนเที่ยง

๒. ร่วมทีมนิเทศ รพ.สต. ๒๐, ๒๔ กค. สรุป เตรียมข้อมูล ภาพ รับทีมประเมินจากจังหวัด

๓. นำเสนอผลประเมิน TDCA (Thai Dental Clinic Accreditation) รับทีม QRT จังหวัด, QRT ทันตกรรมจังหวัด ๒๕ กค.

๔. มติ คปสอ. เตรียมจัดงานมหกรรมเครือข่ายคนอำเภอสะใครสุขภาพดี ปีที่ ๓ ประสานเชิญ ผวจ.ประธาน … งานใหญ่ของปี

นอกเหนือจาก … ทำคนไข้ประจำวันให้มีความสุข คนไข้สุข เราสุข ^_,^ ฝันดีค่ะ

เขียน 17 Jul 2018 @ 00:37 () แก้ไข 17 Jul 2018 @ 00:38, ()

คำสำคัญ (Tags) #แผนงาน ๑ สัปดาห์ความเห็น (0)