อนุทิน 158774 - ต้นโมกข์

คำว่า censor (เซ่นเซอร์) = การห้ามไม่ให้เผยแพร่หนังสือ รูปถ่าย บทความ หรือหนังบางเรื่อง ฯลฯ

คำว่า censure (เซ่นเจอร์) = ตำหนิ ต่อว่า แสดงการไม่เห็นด้วยอย่างถึงที่สุด

เขียน 16 Jul 2018 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)