อนุทิน 158750 - prayat duangmala

ตั้งแต่เขตออกมาประชุมยกระดับผลสัมฤทธิ์ และให้ข้อเสนอแนะในการทำแผนยกระดับก็นั่งทำและหาข้อมูลวิเคราะห์ตาม มาตราฐานตัวชี้วัด ก็หนักเอาการและแนวทางแก้ไขปัญหา วันจันทร์ืืีืี่ ที่16 กรกฎาคม

เขียน 14 Jul 2018 @ 14:31 ()


ความเห็น (0)