อนุทิน 158748 - prayat duangmala

เมื่อวานนำนักเรียน5 คนเข้ารับการอบรม ค่ายเยาวชนสร้างความดีสู่สังคม ตระหนักรู้ กตัญญู ซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบและอุดมคติที่ดีจิตสาธารณ.บ่ายฝนตก..กว่าจะเลิกก็เกือบสี่โมงครึ่ง ส่งเด็กกับบ้าน

เขียน 14 Jul 2018 @ 14:24 ()


ความเห็น (0)