อนุทิน 158740 - ต้นโมกข์

สำนวนว่า I’ll help you+ กริยา infinitive ที่ไม่มี to = จะแปลว่า ฉันจะช่วยคุณในการทำบางสิ่งบางอย่าง เช่น

I’ll help you cook dinner tonight. ฉันจะช่วยคุณปรุงอาหารเย็นในคืนนี้

I’ll help you move to your new house. ฉันจะช่วยย้ายไปที่บ้านใหม่เอง

โปรดสังเกต หลังกรรมบวกด้วย กริยา infinitive ที่ไม่มี to เสมอ

เขียน 13 Jul 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)