อนุทิน 15874 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไปเอาหนังสือจากท่านพระอาจารย์ชัยวุธที่วัดคอหงส์ แล้วไปส่งท่านที่วัดยางทอง ท่านให้เด็กที่วัดปืนเอาลูกสาเกมาให้สองลูก เดี๋ยววันนี้ได้ลองต้มกินดู เอาใบสาเกมาให้ อ.จัน ดูด้วย ต้นสาเกนี่ใหญ่มาก เป็นต้นไม้ท้องถิ่นของป่าเมืองร้อนทางใต้จริงๆ

เขียน 20 Jul 2008 @ 15:59 ()


ความเห็น (0)