อนุทิน 158732 - สันติ ศุภนันธร

ตรีกฏุก ส่วนประกอบ พริกไทย / ดีปลี / ขิง

-พริกไทย ชื่อสามัญ Pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper nigrum L. จัดอยู่ในวงศ์พริกไทย (PIPERACEAE)

-ดีปลี ชื่อสามัญ Long pepper ชื่อวิทยาศาสตร์ Piper retrofractum Vahl จัดอยู่ในวงศ์พริกไทย (PIPERACEAE)

-ขิง ชื่อสามัญ : Ginger ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zingiber officinale Roscoe จัดอยู่ในวงศ์ : Zingiberaceae

เป็นยารสร้อน ช่วยการเผาผลาญ

Z I L P E R

ZI = Zingiberaceae

L = Long pepper

per = Pepper

เขียน 12 Jul 2018 @ 15:48 () แก้ไข 12 Jul 2018 @ 15:56, ()

คำสำคัญ (Tags) #ตรีกฏุก พริกไทย ดีปลี ขิง#ยารสร้อน#ช่วยการเผาผลาญความเห็น (0)