อนุทิน 158720 - ต้นโมกข์

สำนวนว่า I’m sorry to+ กริยา infinitive (คล้ายๆช่องที่ 1 แต่เติม s หรือ es ไม่ได้) จะแปลว่า ฉันมีความเห็นใจในเรื่อง หรือเสียใจในเรื่อง เช่น

I’m sorry to be so late. ฉันเสียใจนะที่มาสายมากๆ

I’m sorry to hear about your sick mother. ฉันเสียใจนะที่รู้ว่าแม่ของเธอป่วย

I’m sorry to waste your time. ฉันเสียใจที่ทำให้เธอเสียเวลา

เขียน 11 Jul 2018 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)