อนุทิน 158710 - ต้นโมกข์

สำนวน i’m working on+ คำนาม หรือ กริยาเติม ing จะแปลว่า ทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างประสบความสำเร็จ เช่น

I’m working on a new project. ฉันกำลังทุ่มความสามารถเพื่อโปรเจกอันใหม่ประสบผลสำเร็จ

I’m working on training my dog. ฉันกำลังทุ่มความสามารถไปในการฝึกสุนัข

เขียน 10 Jul 2018 @ 18:42 ()


ความเห็น (0)