อนุทิน 158701 - นางสาว นันท์มนัส ทินนารัมย์

ขอขอบคุณทีมวิทยากรKMทุกท่านนะคะที่จุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกพูด ฝึกเขียน ถ่ายทอดประสบการณ์หรือเรื่องราวที่ประทับใจในการทำงานและประสบการณ์ด้านอื่นๆ

เขียน 10 Jul 2018 @ 14:43 ()


ความเห็น (0)