อนุทิน 158671 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๖๔

วันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑…เดินทางไปบรรยายเรื่องการเขียนคู่มือปฏิบัติงานให้กับน้อง ๆ สายสนับสนุนวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี…ส่วนวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ยังคงวนเวียนอยู่ที่ กทม. เนื่องจากเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯ การสรรหาอธิการบดี ของ มรภ.พิบูลสงคราม ซึ่งจะหมดวาระในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ความเห็น (0)