อนุทิน 158665 - ต้นโมกข์

ปกรณัม และการเมืองในการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในถ้ำในประเทศไทย ตอนที่ 3

แน่นอนว่าปกรณัมมีนัยยะทางการเมืองหลายประการ โดยเฉพาะยิ่งมีองค์ประกอบบางประการในการต่อต้านต่อวัฒนธรรมชนชั้นสูง และความรุนแรงที่มีต่ออาณาจักรที่กำลังเข้ามา และดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง “ความรุนแรงในการปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระ (Sovereign violence) ในประวัติศาสตร์ไทย สอดคล้องต้องกันกับกระบวนการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง ที่นำชุมชนที่เป็นอิสระมาสู่การเมือง, เศรษฐกิจ, และกระบวนการครอบงำทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ คล้ายๆกับลูกของเจ้าหญิง ที่มีนัยยะความเสมอภาคมากกว่า ซึ่งวัฒนธรรมชั้นสูงได้แต่งงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมมวลชน แต่ยังไม่เกิดออกมาจากท้องแม่เลย

แต่ปกรณัมยังเสนอว่าท้องถิ่นยังคงมีอำนาจอยู่ในตนเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯยังต้องเคารพนบนอบหากต้องการมีชีวิตอยู่ ในที่สุด กระบวนการยังคงทรงพลัง และต้องได้รับการบูชาอยู่ ในขณะที่ความสัมพันธ์เชิงเครื่องมือ ด้วยการยอมรับการปกครองของกรุงเทพฯนั้น แต่อันหลังก็ไม่ได้ยอมรับการนำของวัฒนธรรมศูนย์กลางแบบเชื่องๆ

แปลและเรียบเรียงจาก Edoardo Siani. Myth and Politics in Thailand’s cave rescue operation

เขียน 09 Jul 2018 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)