อนุทิน 158659 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๕๘

ขอบคุณครู อาจารย์ ความรู้ บทเรียน…ที่ให้ฉันได้ศึกษา บทเรียนทุกบท ความรู้ทุกเรื่อง…สามารถช่วยให้ฉันได้เรียนรู้ และตั้งมั่นในความถูกต้องของการทำงานเสมอ…นี่คือ ทักษะชีวิตของฉันในการทำงานในหน้าที่ความเห็น (0)