อนุทิน 158653 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๘๙๖๓ ]

“เราเป็นครูที่ดีจริงหรือ?”

กระบวนการที่สอนวันนี้ ให้นักศึกษาออกมาพูดถึงตนเองว่า มาเป็นครูได้อย่างไร

แล้วตามด้วยการชมวิีดิทัศน์ “คุณค่าของคนอยู่ที่ไหน?”

https://www.youtube.com/watch?v=qEfkg_o9_uU

ตามด้วยวิดีทัศน์อีกชุด

https://www.youtube.com/watch?v=p82QM2bgCGo

แล้วเขียนวิเคราะห์ตนเอง ๓๐ นาที แล้วสรุป

เขียน 08 Jul 2018 @ 16:56 ()


ความเห็น (0)