อนุทิน 158649 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๕๖

ยิ่งฉันโตขึ้นมากขึ้นเท่าใด…ฉันจะเห็นโลกได้กว้างมากขึ้นเท่านั้น…สิ่งที่ฉันคิดเข้าข้างตัวเองตอนเป็นเด็ก ๆ พอโตขึ้น มิได้เป็นเช่นที่ฉันคิดในยามนั้นความเห็น (0)