อนุทิน 158648 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๕๕

เมื่อไม่นำอะไรเข้ามาในใจเราแล้ว…ทุกสิ่งภายในใจ ก็จะไม่มีสุข ไม่มีทุกข์…จิตจะเติบโตไปพร้อม ๆ กับความว่างเปล่า…ทำให้ได้ แล้วจะทราบว่า…ความจริงในโลกนี้ มิมีสิ่งใดที่เป็นของเราอย่างแท้จริงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

วิเศษที่สุด..