อนุทิน 158639 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

มูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด กำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ในพื้นที่ตำบลตะกาง

(6 ก.ค. 61) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด เปิดเผยว่า หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดตราด (พอ.สว.ประจำจังหวัดตราด) กำหนดจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ขึ้น ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่หอประชุมเทศบาลตำบลตะกาง หมู่ที่ 2 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สำหรับการจัดหน่วยให้บริการในครั้งนี้ มีการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาแพทย์แผนไทย การออกหน่วยบริการทันตกรรม การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในวันและเวลาดังกล่าว /….ความเห็น (0)