อนุทิน 158636 - ต้นโมกข์

คำว่า expand (อิ๊ก สแปน) = เป็นคำกริยา แปลว่า เพิ่มทั้งขนาด, จำนวน, หรือปริมาณ เพื่อทำให้ใหญ่ขึ้น หรือกว้างขึ้น เช่น

Sydney’s population expanded rapidly in the 1960s.

ประชากรในซิดนี่มีการเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 60.

คำว่า expend (อิ๊กสเปน) = เป็นคำกริยา แปลว่า ใช้เวลา, เงิน, หรือพลังงาน ฯลฯ ไปกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น

James has expended his efforts to help his family out of the debt.

เจมส์ใช้ความยากยามในการช่วยเหลือครอบครัวจากสภาพเป็นหนี้

เขียน 07 Jul 2018 @ 12:01 ()


ความเห็น (0)