อนุทิน 158627 - แม่มด

แม่มด
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

อ่านสมุดบันทึกเล่มเก่า เป็นลายมือเขียนของฉันเมื่อประมาณ 30 ปี ที่แล้ว เหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นานนี่เอง พบตัวหนังสือเล็ก ๆ เขียนเป็นมาณนวกฉันท์ ๘ ซึ่งเป็นบทประพันธ์ประเภทฉันท์ เหมือนเขียนไว้ยังไม่เสร็จ เพราะเขียนไว้ได้ ๒ บาท ตอนนั้นคงเขียนไว้เพียงให้รู้จักคำครุ ลหุ ปกติแล้ว มาณนวกฉันท์ ๘ ใน ๑ วรรค จะมี ๔ พยางค์ ๒ วรรค รวมเป็น ๑ บาท (๘ พยางค์) ๔ บาท รวมเป็น ๑ บท (๓๒ พยางค์)
ลองมาดูกันคะ

      "ดูปฏิภาณ   ญาณจิตเรา

      ความสุขเอา  เขลารึมิมี"
เขียน 06 Jul 2018 @ 23:34 () แก้ไข 07 Jul 2018 @ 07:40, ()

คำสำคัญ (Tags) #มาณนวกฉันท์ ๘ความเห็น (0)