อนุทิน 158623 - ต้นโมกข์

โครงสร้างประธาน + have, has + gone to หรือ been to ความหมายไม่เหมือนกัน โดยที่

gone to + สถานที่ = ไปที่ใดที่หนึ่งแต่ยังไม่กลับมา เช่น

John has gone to Japan. จอห์นไปประเทศญี่ปุ่น (แต่ยังไม่กลับมา)

been to + สถานที่ = ไปที่ใดที่หนึ่ง แต่กลับมาแล้ว เช่น

Mark has been to the supermarket. Now he’s taking a shower. มาร์กไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ท (แต่กลับมาแล้ว) ตอนนี้เขากำลังอาบน้ำด้วยฝักบัวอยู่

เขียน 06 Jul 2018 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)