อนุทิน 158602 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๘๙๔๙ ]

“หนังสือเก่า เล่มละ ๕๐ บาท”

“Composition ถ่ายภาพให้เฉียบสวย ด้วยองค์ประกอบศิลป์ (From Snapshots to Great Shots”

เขียนโดย “Laurie Excell, John Batdortf, David Brommer, Rick Rickman and Steve Simon”

แปลโดย “สุวัฒน์ สุขไทย”

เขียน 04 Jul 2018 @ 23:32 () แก้ไข 04 Jul 2018 @ 23:37, ()


ความเห็น (0)