อนุทิน 158599 - ต้นโมกข์

เสรีภาพ หมายถึง สิทธิอำนาจในการกระทำอันใดตามใจสมัคร โดยไม่ถูกบังคับจากผู้ใด

ความเสมอภาค หมายถึง ความเท่าเทียมกันของคนทุกผู้ทุกนาม โดยไม่แบ่งแยกเป็นเพศ ศาสนา ชาติ หรือสถานะใดๆ หลักความเสมอภาคคือการห้ามเลือกปฏิบัติต่อผู้ที่มีสถานะเหมือนกันให้แตกต่างกัน หรือปฏิบัติเหมือนกันต่อผู้มีสถานะแตกต่างกัน

กล่าวให้เฉพาะเจาะจง คือ เราเสรีได้เท่าที่กฎหมายอนุญาต ซึ่งนั่นหมายความว่า เราทำทุกอย่างได้โดยไม่ทับกับเสรีภาพของใคร, ไม่ใช่เสรีภาพในการอยู่ในทางการอยู่ร่วมกันทางสังคม หรือเท่าเทียมกันได้ภายใต้กฎหมาย

ภราดรภาพ คำว่า ภราดร แปลว่า พี่ ซึ่งภราดรภาพ จะแปลว่า ความเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกัน การใช้หลักภราดรภาพ คือการรักเพื่อนมนุษย์เหมือนพี่เป็นน้องกัน

หลักการของสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานข้อแรก กล่าวว่า “มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาเป็นอิสระ และเสมอภาคกันในเกียรติศักดิ์และสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมย์ของภราดรภาพ”

ใช่หรือไม่ที่ภราดรภาพ หรือหลักแห่งการแผ่เมตตา ทำให้เสรีภาพ และความเสมอภาคดำรงอยู่ได้

#จากหมูป่าอะคาเดมี

เขียน 04 Jul 2018 @ 19:35 ()


ความเห็น (0)