อนุทิน 158590 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๔๙

๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑…เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เดินทางใน ดภัยนะครับใกล้บ้านผมมาก….

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ประหยัด