อนุทิน 158588 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๔๗

บทเรียนราคาแพง…ในมุมมอง ความคิดของคนแต่ละคนนั้น ไม่เหมือนกัน…สำหรับทีมหมูป่าที่ติดถ้ำ…อย่าถือว่าเมื่อเด็กติดถ้ำแล้วพอออกมาได้ ยกให้เป็นฮีโร่…ให้ถือว่า นี่คือ บทเรียนของพวกเจ้าที่ถือว่า…ประมาทต่อการใช้ชีวิต ไม่ระมัดระวังตัวเอง!!!…เวลาจะสอนให้สอนทั้งสองมุมคิด เพราะในสองมุมคิด มักจะได้แง่คิดที่ดี นำไปปรับใช้กับตนเองเสมอ…นี่คือ การสอนคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…อย่ายกย่องกันในทางที่ผิด…ความเห็น (0)