อนุทิน 158584 - อาจารย์ต้น

การโต้เถียงกันต้องมีอย่างน้อย 2 ฝ่าย

แต่คนที่ดูจะเป็นคนผิด

คือคนที่พูดมาก!

#stop112

เขียน 03 Jul 2018 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)