อนุทิน 158580 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๔๓

เมื่อวานนี้…สองย่า - หลาน หยุดงาน - หยุดเรียนกันสองคน นอนพักเพื่อให้หวัดเบา อาการเริ่มดีขึ้น เพราะหากไม่ได้พัก อาการคงจะไม่ทุเลาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หายไว ๆ นะคะ ทั้งคุณย่าคุณหลานนะคะ