อนุทิน 158555 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๘๙๔๔ ]

“สอน ป.บัณฑิต”

ภาคเรียนนี้สอน ป.บัณฑิตฯ วันอาทิตย์ ช่วงบ่าย

รายวิชา “ความเป็นครูฯ” เป็นครั้งแรก

ปกติจะสอนวิชาเอก กับ วิชาปฏิบัติการฯ

เขียน 01 Jul 2018 @ 12:39 () แก้ไข 01 Jul 2018 @ 15:18, ()


ความเห็น (0)