อนุทิน 158546 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๘๙๔๔ ]

“หนังสือใหม่”

จากงาน Chiang Mai Book Fair 2018

“การออกแบบการเรียนแนวดิจิทัล” เขียนโดย “รศ.ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา”

“พื้นฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา” เขียนโดย “ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง”

เขียน 01 Jul 2018 @ 00:41 ()


ความเห็น (0)