อนุทิน 158537 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๙

จะมีอำนาจหน้าที่…หรือไม่มี ให้วางเฉยกับสิ่งที่เป็นจริง เพราะในสองสิ่ง มีดี มีเสีย ในตัวของมันเองความเห็น (0)