อนุทิน 158525 - ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานตามปกติ

  • ประชุมประจำห้อง เพื่อแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
  • ได้รับมอบหมายรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๗.๑,๗.๒,๕.๒,๗.๓
  • ในการจัดเก็บจะมีเจ้าหน้าที่ปริ้นออกมาใส่แฟ้มเรียงลำดับตัวชี้วัดไว้ ใครรับผิดชอบตัวชี้วัดให้ค้นหาเอกสารจากแฟ้มนำมาตรวจสอบความถูกต้องแล้วนำไปจัดเก็บข้อมูล นำไปวิเคราะห์ แล้วบันทึกผลรวมในระบบที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำไปบนทึกประมวลผล
เขียน 29 Jun 2018 @ 14:26 ()


ความเห็น (0)