อนุทิน 158516 - prayat duangmala

วันพฤหัสบดีตั้งทำงานแต่เช้า รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ตรวจฟันสุขภาพนักเรียน ถือโอกาสถ่ายภาพ เจ้าหน้าที่กับนักเรียนรวมหมู่ก่อนกลับ

เขียน 28 Jun 2018 @ 10:43 ()


ความเห็น (0)