อนุทิน 158513 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๖

การเป็นพ่อ - แม่ คน อย่าสอนลูกให้มีความสบายจนเกินไป…เรียกว่า สอนให้รู้จักความลำบากบ้าง อย่าป้อนอาหารจนเคยตัว…สุดท้าย พอเข้ามาทำงานแล้วจะให้ผู้บริหารและคนร่วมงานป้อนให้ คงไม่ใช่กระมัง!!! จะคอยอ้าปากรับอย่างเดียว ไม่หยิบ ไม่จับ เช่น การค้นคว้า หาความรู้ วิธีการทำงานด้วยตนเอง ก็คงไม่ใช่…เรียนรู้ด้วยตัวของเราเองเท่านั้น จะทำให้สามารถทำงานได้ด้วยตัวของตนเอง…ด้วยความเป็นห่วง สุดท้ายจะมาเที่ยวโทษคนอื่น ซึ่งมันคงไม่ใช่…กรรม “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม”…พูดเพื่อให้คนอื่นเสีย แล้วได้อะไรขึ้นมา สุดท้ายก็ตัวของคุณเอง หุหุ…ความเห็น (0)