อนุทิน 158509 - ต้นโมกข์

วิธีการใช้บทความในหนังสือพิมพ์ในชั้นเรียนภาษา ตอนจบ

การท้าทายอันที่ 4 : สำนวนภาษา

และเธอจะสังเกตได้ว่ามีสำนวนภาษามากมายโดยเฉพาะในหนังสือพิมพ์แบบ tabloid กับบทความขนาดสั้น คุณสามารถขอให้นักเรียนขีดเส้นใต้กับสำนวนภาษาที่พวกเขาพบ (go viral, get in on the act, megaselfie) และหาความหมาย นักเรียนสามารถทดลอง และเขียนบทความขึ้นมาใหม่ (หรือบางส่วนของบทความ) โดยปราศจากสำนวนภาษาที่พบ หากนักเรียนอ่านตัวบทที่ต่างออกไป พวกเขาสามารถแลกเปลี่ยน และขอให้คู่ของตนเองทอลอง และเขียนบทความขึ้นมาใหม่โดยใช้สำนวนภาษาที่กำหนดให้

ภาระงานเพื่อความเข้าใจ

กิจกรรมทั้งหลายสามารถใช้กับตัวบทใดๆก็ได้ ดังนั้นเราต้องมีการเตรียมตัว แต่คำถามที่เกี่ยวกับความเข้าใจคืออะไรล่ะ? ครูหลายคนชอบใช้เวลานานในการคิดแบบฝึกหัดเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจกับข่าว และเพราะว่าบทความทั้งหลายนำสมัย จึงอาจใช้ได้หลายครั้ง

ทางแก้ประการหนึ่งคือการให้ภาระงานที่เป็นเรื่องทั่วไป เช่น การให้หา 5 W ดังที่แสดงเอาไว้ข้างต้น และทางเลือกอื่นๆก็มี

-ขอให้นักเรียนเลือก, พูด โดยที่ไม่เกิน 5 ประโยค ที่สามารถคลอบคลุมใจความสำคัญของบทความได้ สิ่งนี้สามารถตรวจสอบโดยการใช้เพื่อนๆ (ที่มีครูคุมอยู่ห่างๆ)

-ขอให้นักเรียนเขียนบทความสั้นๆขึ้นมาใหม่ เปลี่ยนข้อมูลบางส่วน ทำให้มันเป็นเรื่องโกหก คู่ของนักเรียนอ่านและชี้ให้เห็นจุดผิด

-ขอนักเรียนให้เขียนหัวข้อข่าวของตนเอง และคุยเพื่อให้ได้กับหัวข้อที่ดีที่สุด ซึ่งการทำเช่นนี้คือการอภิปรายเนื้อหาของตัวบท ในขณะที่จะมีหัวข้อ, ความทันสมัย, และหลุมพรางของข่าวอยู่ตลอด ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้แก่เด็ก และวิธีการที่ช่วยเหลือผู้เรียนในการจัดการกับข่าว เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในกิจกรรมการสอนของครู (teacher’s toolkit)

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก

Rachael Roberts. How to use newspaper articles in language class. https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/how-use-newspaper-articles-language-class?utm_source=BC_TE_Facebook&utm_medium=social&utm_campaign=voices

เขียน 27 Jun 2018 @ 18:51 ()


ความเห็น (0)