อนุทิน 158504 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๒

ช่วงเช้า เตรียมทำ Power Point เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงาน…ส่วนช่วงบ่าย เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี…เรื่องการดำเนินการรับสมัครสอบพนักงานมหาวิทยาลัย กรอบ ป.เอก ๘ อัตรา กรอบป.โท -ตรี ๒๙ อัตรา…และสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ ๑ อัตราความเห็น (0)