อนุทิน 158501 - ปวีณรัตน์ พฤคณา

รายงานผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมศิลปประดิษฐ์เป็นกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทางสังคม สำหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

เขียน 27 Jun 2018 @ 11:13 ()


ความเห็น (1)

คุณครูเขียนเป็นบันทึกดีไหมครับ