อนุทิน 158499 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๓๑

ชอบคำๆ นี้…”อย่าเป็นคนที่ รู้ทุกเรื่อง…ยกเว้นเรื่องของตัวเอง…บางคนนินทาคนอื่นไปทั่ว แต่ลืม!!! นินทาตัวเอง…คริๆๆ พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักดูตัวเราเองเท่านั้นพอ…ทั้งนี้ ต้องลงมือปฏิบัติเท่านั้น…เราพบเห็นเพื่อนมนุษย์ที่เขากระทำบางสิ่งแล้วไม่ถูกใจเรา ๆ ก็เก็บเอามาคิด เมื่อคิดแล้วไม่สบายใจ…ก็เกิดอาการขุ่นข้องหมองใจ ลองหัดปล่อยวาง รู้สึกเฉย ๆ คิดเพียงว่า เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ก็เท่านั้น…แล้วท่านจะพบสัจธรรมที่ลึกไปกว่าที่ท่านยังเป็นอยู่…ธรรมชั้นที่สูงขึ้น สุดท้าย “ใจเราจะนิ่งและสงบ”…บอกแล้วว่า “ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับที่ตัวเรานำไปปฏิบัติด้วยตัวของเราเอง”ความเห็น (0)