อนุทิน 158497 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๒๙

ชีวิตนี้…มิมีสิ่งใดที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเราต้องปฏิบัติด้วยตัวของเราเอง…ความรู้ที่ได้อ่าน คือ ความรู้ เราได้มาครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่ง คือ การนำมาปฏิบัติ…เมื่อได้ผลแล้วเราจึงจะรู้ว่า คืออะไร?…มิสงสัยเลยว่า ทำไมคนสมัยก่อนไม่ได้เรียนสูงจนจบปริญญา แต่ทำไมเขาประสบความสำเร็จได้ เป็นเพราะเขาเรียนรู้ได้จากการปฏิบัติด้วยตัวเอง…เรียนผิด เรียนถูก…คนสมัยนี้ มีโอกาสมากกว่ามากมายในการได้รับความรู้ แต่สิ่งที่จะทราบได้นั่นคือ การนำความรู้มาปฏิบัติต่อตนเองให้ได้มากที่สุดความเห็น (0)