อนุทิน 158492 - แสงแห่งความดี...

…พ้นทุกข์ด้วยกรรมฐาน.. หลวงพ่อจรัญ พูดไว้ว่า.. “เราพูดอยู่เสมอถึงคำว่า “สติ” “ปัญญา” เราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริง แต่สตินั้นแท้จริงแล้ว เรานำออกมาใช้น้อยนัก ทั้งที่สตินั้นมีคุณค่าแก่ชีวิต และจำเป็นแก่ชีวิต มีคุณค่าอย่างเหลือที่จะประมาณได้” .. สติ…เพียงประการเดียวเท่านี้..สามารถ เลิก-ละ “กรรมชั่ว” มีกำลังใจสร้าง “กรรมดี” ได้ไม่รู้จบ … ท่านพูดเท่านี้… ผมเห็น..สติ ..ที่ท่านพูดครับ ว่า… ท่านหมายถึง สิ่งใด? .. จำไว้

เขียน 26 Jun 2018 @ 21:49 () แก้ไข 26 Jun 2018 @ 21:51, ()

คำสำคัญ (Tags) #สติความเห็น (0)