อนุทิน 158483 - พนิดา เจริญสุขมั่งมี

ขออนุญาตเผยเเพร่นวัตกรรมแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 2 คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

เขียน 26 Jun 2018 @ 17:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวความเห็น (1)

ยินดีครับ คุณครูเขียนเป็นบันทึกดีไหมครับ