อนุทิน 158480 - นายสมภพ อมรดิษฐ์

อดีตทำร้ายเราได้ แต่เราต้องเลือกว่าจะวิ่งหนีมัน หรือเรียนรู้จากมัน “Oh yes, the past can hurt. But you can either run from it, or learn from it.” – The Lion King, 1994

เขียน 26 Jun 2018 @ 16:11 ()


ความเห็น (0)