อนุทิน 158472 - Wasawat Deemarn

[ อนุทิน … ๘๙๓๔ ]

“…”

ทราบหรือไม่ว่า …

ข้อสอบปรนัย

ถ้าสอบเด็กระดับประถมศึกษา ควรใช้ตัวเลือก ๓ ตัวเลือก

ถ้าสอบเด็กระดับมัธยมศึกษา ควรใช้ตัวเลือก ๔ ตัวเลือก

ถ้าสอบเด็กระดับอุดมศึกษา ควรใช้ตัวเลือก ๕ ตัวเลือก

และ

แต่ละข้อ ไม่ควรมี “ถูกทุกข้อ” หรือ “ถูกทั้งข้อ ก และ ข”

แต่ละข้อ ต้องมีข้อถูกเพียงข้อเดียว ที่เหลือเป็นตัวลวง

แต่ก็ยังมีอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยออกข้อสอบผิด

เขียน 26 Jun 2018 @ 00:29 () แก้ไข 26 Jun 2018 @ 00:30, ()


ความเห็น (1)

อืมมม…. สมัยผมยังสอนอยู่ก็ออกผิดครับ ฮาๆๆ