อนุทิน 158470 - อาจารย์ต้น

วิธีการใช้บทความในหนังสือพิมพ์ในชั้นเรียนภาษา ตอนที่ 2

การท้าทายอันแรก: การจัดวางตัวบท

เช่น การจัดวางตัวบทที่ชัดเจนได้มากน้อยขนาดไหน? สิ่งนี้อาจเป็นหัวข้อข่าวที่อยู่ในหนังสือพิมพ์จริงกับเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือพิมพ์ ซึ่งบ่อยครั้งมักจะเป็นย่อหน้าเล็กๆ และจะไม่เชื่อมอย่างชัดเจนกับบริบทแวดล้อม ฉันจำกิจกรรมที่นักเรียนวางลำดับของย่อหน้าในบทความหนังสือพิมพ์ได้ มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะการเชื่อมต่อไม่มีความแจ่มชัด และเพราะนักเรียนไม่ได้รู้เลยว่าย่อหน้าแรกของบทความในหนังสือพิมพ์คือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมด

การท้าทายอันที่สอง: หัวข้อข่าว หัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์อาจยุ่งยากจนไม่สามารถจะเข้าใจได้ หัวข้อข่าวเหล่านี้บ่อครั้งจะเป็นการใช้คำที่มีเสียงเดียวกัน แต่ความหมายต่างกัน (puns) หรืออาจมีการอ้างอิงทางวัฒนธรรม (culture references) สิ่งนี้จะเป็นจริงสำหรับหนังสือพิมพ์พวก tabloid ซึ่งครั้งแรกเธอาจคิดว่าใช้ภาษาง่ายๆ แต่จริงๆแล้วใช้ภาษาที่ยากต่อการความเข้าใจถึงที่สุด

แปลและเรียบเรียงข้อมูลจาก Rachael Roberts. How to use newspaper articles in language class.

…………

เขียน 25 Jun 2018 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)