อนุทิน 158466 - ปรียาพร โพธิรินทร์

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศและอุปกรณ์พื้นฐานคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

เขียน 25 Jun 2018 @ 14:59 ()


ความเห็น (1)

คุณครูเขียนเป็นบันทึกดีไหมครับ