อนุทิน 158459 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๒๒

วันนี้กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการพัฒนาสมองจัดระบบความคิดสร้างชีวิตให้ดีขึ้น กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๗ อาคารทีปวิชญ์…ความเห็น (0)