อนุทิน 158451 - ต้นโมกข์

การแผ่เมตตาคือการทำให้เรารู้สึกว่าสรรพสิ่งมีลักษณะเหมือนเรา เป็นพี่เราน้องเรา พ่อเราแม่เรา ดังนั้นจงรักทุกสิ่ง และต้องการให้สรรพสิ่งได้เป็นสุข แต่ไม่ใช่การแผ่เมตตาตามประเพณี เช่น การให้สวดตอนเข้าแถวตอนเช้า เป็นต้น

เขียน 24 Jun 2018 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)