อนุทิน 158440 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๘

เมื่อวานเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองของ มรภ.พิบูลสงคราม เรื่อง ข้อบังคับการพิจารณาผลงาน ผศ. รศ.และ ศ. ฉบับใหม่ล่าสุด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป…เรื่องบางเรื่องทำให้ฉันได้เรียนรู้ว่า บางทีกฎหมายเบื้องบนก็ทำให้ผู้ปฏิบัติแบบฉันเกิดความสับสน ค้านกันในตัว นี่คือ การทำงานภาครัฐที่ต้องสะท้อนให้เห็นถึงอะไรในบางอย่างความเห็น (0)