อนุทิน 158414 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๑๔

ชอบคำ ๆ นี้…คนดีของสมเด็จย่า…”คนดีของฉันรึ ต้องเป็นคนไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คดโกงและไม่มีความทะเยอทะยานอย่างบ้า ๆ…แต่พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตของศีลธรรม”…ชอบเพราะว่า…”ฉันเองก็คือ คนแบบนี้”…ซึ่งฉันเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร?…แต่ที่รู้ๆ คือ “นิสัยส่วนลึก หนึ่ง…เป็นข้าราชการหนึ่ง…รู้จักหน้าที่หนึ่ง…กระทำเพื่อส่วนรวมหนึ่ง…และต้องทำดีต่อแผ่นดินอีกหนึ่ง”…ฉันทำเพื่อองค์รวม มิได้ทำเพื่อตนเอง หรือชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง…ความเห็น (0)