อนุทิน 158406 - ต้นโมกข์

การใช้ประโยคว่า make a wish

ประโยคนี้แปลว่า อธิษฐานเลยสิ! เช่น

Close your eyes and make a wish.

ปิดตา และอธิษฐานเลยสิ!

แต่อย่าใช้ประโยคว่า do/ ask a wish เป็นอันขาด เพราะไม่มีในภาษาอังกฤษ

เขียน 21 Jun 2018 @ 18:36 ()


ความเห็น (0)